LOST Model - Ontdek jou emosionele DNA

Ontdek jou emosionele DNA

Ontdek jou emosionele DNA


Die LOST Model fokus op emosionele onafhanklikheid. Emosionele onafhanklikheid beskerm ons daarteen om 'n emosionele slaaf te word van ander individue se negatiewe opinies, kritiek en invloed. Die LOST  Model is nie op Sielkunde gebaseer nie, maar op die selfontdekking van jou emosionele DNA. Jou emosionele DNA is die unieke samestelling van emosies wat elke individu verskillend ervaar en daarvolgens keuses neem.

Emosie is die hartklop van ons samestelling en bepaal of ons verhoudings balanseer of kompliseer. Emosie beïnvloed ons denkpatroon en ons denkpatroon bepaal ons gedragspatroon en verdedigingspatroon, bewustelik of onbewustelik.

Dink daaraan… perspektief in 'n verhouding is net 'n keuse ver!

'n Keuse om in verhoudings 'n verskil uit te leef of 'n bestaan te voer!
 

Lees meer...

 

 

Bestel die LOST Model DVD Reeks

Bestel die LOST Model DVD Reeks


LOST-Model is 'n saamgestelde verhoudingsmodel wat beskrywende inligting in die verskillende verhoudingsareas van jou menswees bevorder, naamlik:

jy as individu
jou huwelik
jou ouer/kind verhouding
jou vriendskappe
en werkomgewing

Die LOST-Model vergemaklik uitdagings wat jy tans beleef met verhoudings in hierdie areas deur jou toe te rus met die nodige emosionele gereedskap.
 

Bestel Aanlyn

 

 

 

 

 

 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer or gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.